Sunday, October 18, 2009

Begitu istimewanya wanita - Malaysiakini

Begitu Istimewanya Wanita


Tahu tak apa Istimewanya Wanita?

Banyak wanita yang kata susah menjadi wanita, lihat saja alasan-alasan di bawah ini:

Ø Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki.

Ø Wanita perlu minta izin dari suami apabila mau keluar rumah, tetapi tidak sebaliknya.

Ø Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.

Ø Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki.

Ø Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak

Ø Wanita wajib taat kepada suaminya, sementara suami tak perlu taat pada istrinya.

Ø Talak terletak di tangan suami dan bukan istri.

Ø Wanita kurang selesa dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas.

Ø Dan lain-lain.

Tetapi, PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA?

ü Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan di tempat yang teraman dan terbaik. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita.

ü Wanita perlu taat kepada suami, tetapi tahukah bahwa lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya?

ü Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki, tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya?

ü Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak, tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk, malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini, dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. Di akhirat kelak, seorang lelaki akan dipertanggungjawabk an terhadap 4 wanita, yaitu : Istrinya, Ibunya, Anak Perempuannya, dan Saudara Perempuannya. Artinya, bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki, yaitu: suaminya, ayahnya, anak lelakinya dan saudara lelakinya.

ü Seorang Wanita boleh memasuki pintu Surga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja, yaitu: Sholat 5 waktu, Puasa di bulan Ramadhan, taat kepada Suaminya, dan menjaga Kehormatannya.

ü Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah, sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH Subhanahu wa ta'ala maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata.

Masya ALLAH! Demikian sayangnya ALLAH subhanahu wata'ala kepada wanita…

No comments:

APCO satu penjajahan bentuk baru

AYUH KITA BERAMAI-RAMAI KE KUALA LUMPUR NYATAKAN BANTAHAN

AYUH KITA BERAMAI-RAMAI KE KUALA LUMPUR NYATAKAN BANTAHAN